مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد اسلامی مشهد / معدل 17

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۶ تا هم اکنون
  شرکت مخابرات خراسان رضوی
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ برنامه نویس سیستم بیلینگ

  توضیحات: - طراحی و پیاده سازی سیستم محاسبه و صدور صورتحساب تلفن ثابت (Billing) و نصب آن در دو استان خراسان رضوی و خراسان جنوبی
  - طراحی دیتابیس مربوط به ماژولهای CDR Rating (با حجم رکورد بیشتر از 1 ترا کورد)

https://.com