مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1388 تا 1393
    کارشناسی مهندسی برق
    گرایش کنترل /دانشگاه علامه فیض کاشان
https://.com