مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
  گرایش بازرگانی داخلی /دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز / معدل 17
 • 1391 تا 1395
  کارشناسی هواشناسی
  گرایش هواشناسی /دانشگاه تهران / معدل 15

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۶ تا هم اکنون
  شرکت دنیا پخش
  بازاریابی و فروش/ کارشناس اداری نرم افزار فروش
 • مهر ۱۳۹۵ تا دی ۱۳۹۵
  شرکت بیمه سامان
  بازاریابی و فروش/ مشاور فروش

  توضیحات: در مدت 2.5ماه فروش بیمه های عمر به ارزش 35میلیون تومان

 • بهمن ۱۳۹۱ تا خرداد ۱۳۹۲
  قلم چی
  پشتیبان آموزشی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  پژوهش راجع به تاثیر عوامل اقلیمی بر آسایش حرارتی منطقه 13 شهر تهران

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • GIS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • SPSS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Grads
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار KARA
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار فروش و پخش مویرگی رستاک
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار فروش DMC
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com