مختصری از من

اینجانب آماده همکاری بااین شرکت در ردیف های شغلی زیرمیباشم.
1-متصدی اداری
2-واحد تحویل کالا وانبار
3- صندوقدار
پیشاپیش از همکاری شما کمال تشکر وسواس را دارم.

سوابق تحصیلی

  • 1388 تا 1392
    کارشناسی تربیت بدنی ولوم ورزشی
    گرایش عمومی /دانشگاه اصفهان / معدل 15.48

زبان

  • انگلیسی
    60% Complete
    عنوان مدرک: ندارم
https://.com