مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد عمران
  گرایش سازه /دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
 • 1386 تا 1390
  کارشناسی مهندسی عمران
  گرایش عمران /دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۶ تا شهریور ۱۳۹۶
  مهندسین مشاور پاسیلو
  مهندسی عمران/ معماری/ ناظر پروژه تعریض و تثبیت با سیمان خلخال- اسالم و پونل
 • اردیبهشت ۱۳۹۵ تا خرداد ۱۳۹۶
  مهندسین مشاور راه گستراندیشان
  مهندسی عمران/ معماری/ ناظر پروژه تعریض و تثبیت با سیمان جاده خلخال - اسالم و پونل
 • مرداد ۱۳۹۴ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت ثابت راه سبلان
  مهندسی عمران/ معماری/ مسئول اجرایی کمربندی خلخال
 • آبان ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۳
  شرکت ثابت راه سبلان
  مهندسی عمران/ معماری/ مهندس اجرا - پروژه تعریض خروجی خلخال
 • شهریور ۱۳۹۰ تا مهر ۱۳۹۲
  مهندسن مشاور بنا راه استحکام
  مهندسی عمران/ معماری/ ناظر سازه پروژه مسکن مهر خلخال

ابزار و نرم افزار

 • Etabs & Safe
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Abaqus
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Project
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تدکار
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com