مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی مهندسی اپتیک ولیزر
  /دانشگاه سراسری بناب / معدل 15.43

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۶
  شرکت دریاسیستم
  مالی و حسابداری/ حسلبداری
 • تیر ۱۳۹۵ تا شهریور ۱۳۹۵
  پژوهشکده اپتیک ولیزر
  پژوهشگرو کارآموز

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار حسابداری پارسیان
  100% Complete
  عنوان مدرک: فنی حرفه ای
 • نرم افزار متلب و زیمکس
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدرک جهانگردی
https://.com