مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات
  گرایش شبکه های کامپیوتری /دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
 • 1388 تا 1390
  کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات
  /دانشگاه جاوید جیرفت / معدل 13.22

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  گروه مپنا
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ کارشناس فناوری اطلاعات

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مدیریت و پیکربندی شبکه ای کامپیوتری
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Administering Windows Server
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Exchange Server
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • CCNA
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • VMware ESX
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • PAGA, SDH systems, CCTV
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • MCSE
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدیریت و پیکربندی شبکه ای کامپیوتری
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com