مختصری از من

علاقه مند به فعالیت در زمینه موسیقی و ارائه مقالات علمی و پژوهشی در شاخه تخصصی خود.

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی پرستاری
  /دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی گیلان-دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت

افتخارات

 • 1390
  مقام برگزیده مسابقات دانش آموزی خوشنویسی در حوزه استانی
 • 1389
  مقام برگزیده مسابقات دانش آموزی خوشنویسی در حوضه استانی
 • 1383
  مقام برگزیده مسابقات حفظ قرآن کریم در حوضه شهرستان

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • دارای مدرک «خوش» در خوشنویسی و عضوانجمن خوشنویسان ایران
 • چهار سال فعالیت حرفه ای در رشته ورزشی بدمینتون
 • فعالیت در زمینه موسیقی(پاپ وسنتی) در بخش های تنظیم،خوانندگی و آهنگسازی الکترونیک

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Visual Basic
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • FL Studio
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • EndNote
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • SPSS
  20% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com