مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1394
  کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی
  گرایش میکروبی /دانشگاه موسسه آموزش عالی ربع رشید تبریز / معدل 16.28
 • 1385 تا 1389
  کارشناسی زیست شناسی
  گرایش علوم گیاهی /دانشگاه پیام نور مراغه / معدل 15.87

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  سازمان انتقال خون ایران
  پزشکی درمانی/پرستاری// کارشناس آزمایشگاه

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  همایش بین المللی ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی تبریز مقالات Streptomyces Levis ABRIINW111 inhibits colon cancer growth by apoptosis induction Extracted metabolite from Streptomyces levis ABRIINW111 altered the gene expression in colon cancer Extracellular matrix of different substrates mimics distinct niches for acquisition of angiogenic and metastatic and stemness capacity in melatonin-primed human ovarian cancer cells

علایق و فعالیت های داوطلبانه

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • زیست شناسی سلولی مولکولی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • بیوتکنولوژی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک: پایان دوره سازمان فنی و حرفه ای

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • زیست شناسی سلولی مولکولی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • بیوتکنولوژی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com