مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  ستاد انتخابات ریاست جمهوری , خبرگان و مجلس در چند دوره
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ مسئول IT
 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  تدریس ریاضیات در مقاطع (راهنمایی و ابتدایی)
  دبیر ریاضیات
 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  تدریس کامپیوتر در سازمان فنی و حرفه ای و هنرستان کاردانش
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ مدرس کامپیوتر

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • Photoshop
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visual Studio
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ASP.NET
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • VB.NET
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • HTML5
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • CSS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • JQuery - Ajax
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com