مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی برق
  گرایش قدرت /دانشگاه ازاد اسلامی واحد نجف اباد

پروژه ها

 • 1395
  پستهای گازی(GIS)
  پژوهشگر

ابزار و نرم افزار

 • PLC
  60% Complete
  عنوان مدرک: فنی و حرفه ای
https://.com