مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1391
  کارشناسی مهندسی برق شبکه های انتقال - توزیع
  گرایش برق قدرت /دانشگاه آزاد واحد میانه / معدل 13

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۸۵ تا هم اکنون
  مجتمع کارخانجات لاک الکتریک و کابل کمان
  مهندسی برق/ معاونت کنترل کیفیت

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • طراحی سیم و کابل
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • طراحی سیم و کابل
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com