مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1374 تا 1379
  دیپلم علوم انسانی
  گرایش ادبیات / معدل 14.38

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۳
  شرکت کیان
  مسئول دفتر/ منشی مدیرعامل و کمک حسبدار
 • مرداد ۱۳۹۰ تا شهریور ۱۳۹۱
  شرکت نوآوران
  مالی و حسابداری/ منشی مدیر عامل و کمک حسابدار
 • فروردین ۱۳۸۷ تا اردیبهشت ۱۳۹۰
  شرکت آدا
  مسئول دفتر/ کمک حسابدار و منشی مدیرعامل
 • فروردین ۱۳۸۱ تا اسفند ۱۳۸۶
  شرکت پیشگام
  مالی و حسابداری/ کمک حسابدار

سوابق آموزشی پژوهشی

 • تدریس کامپیوتر و اینترنت

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • علاقمند به فعالیتهای بانکی و اداری و حسابداری

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • حسابداری خدماتی
  100% Complete
  عنوان مدرک: سازمان مدیریت صنعتی
 • حسابداری بازرگانی
  100% Complete
  عنوان مدرک: سازمان مدیریت صنعتی
 • حسابداری مالی عمومی
  100% Complete
  عنوان مدرک: سازمان مدیریت صنعتی

ابزار و نرم افزار

 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرک مجتمع فنی تهران
 • نرم افزار سپیدار سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • حسابداری خدماتی
  100% Complete
  عنوان مدرک: سازمان مدیریت صنعتی
 • حسابداری بازرگانی
  100% Complete
  عنوان مدرک: سازمان مدیریت صنعتی
 • حسابداری مالی عمومی
  100% Complete
  عنوان مدرک: سازمان مدیریت صنعتی
https://.com