مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1393
  کارشناسی عمران
  گرایش عمران /دانشگاه علامه دهخدا

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۴ تا مهر ۱۳۹۵
  شرکت شارمان فراز
  مهندسی عمران/ معماری/ کارمند امور دفتری_ محاسب و نقشه کش

  توضیحات: طراحی و محاسبات ساختمانی و ترسیم نقشه های معماری و سازه_ پیگیری امور اداری مربوط به تاییدیه نقشه ها_ پاسخ دهی ارباب رجوع و انجام امور دفتری_ تهیه گزارش برای کارشناسان رسمی دادگستری و ارائه آن به دادگاه و...

پروژه ها

 • 1395
  ساختمان بیمه دانا در حال اقدام
  طراحی و نقشه کشی معماری
 • 1395
  ساختمان های مسکونی طالقان
  طراح ومحاسب و ترسیم کننده

ابزار و نرم افزار

 • اتوکد دو بعدی ایتبس و سیف
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com