مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی ارشد سابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه سازمان مدیریت صنعتی / معدل 14.25

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۸ تا فروردین ۱۳۹۵
  دانشگاه غیر انتفاعی بهاران
  مالی و حسابداری/ کارشناس امور مالی

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار هلو
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com