مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی ارشد حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه آزاد تهران / معدل 16.5

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۸ تا دی ۱۳۹۴
  اریانا پارس
  مالی و حسابداری/ حسابداری

  توضیحات: آشنایی با سیستم های سپیدار,برهان و پیوست
  انجام ثبتهای روزانه
  صورت مغایرت بانکی
  ارسال لیست بیمه و مالیات حقوق
  آشنایی با مالیات ارزش افزوده و خرید و فروش فصلی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  پایان نامه با موضوع بررسی ارتباط حاکمیت شرکتی با هزینه حسابرسی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار سپیدار سیستم
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار پیوست
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com