مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه سراسری سمنان / معدل 17.14

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  موسسه حسابرسی سنجه حساب
  مالی و حسابداری/ حسابرس

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • ICDL1,2
  80% Complete
  عنوان مدرک: جهاد دانشگاهی

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار سپیدار سیستم
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ICDL1,2
  80% Complete
  عنوان مدرک: جهاد دانشگاهی
https://.com