مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا هم اکنون
  کارشناسی زیست شناسی
  گرایش بیوشیمی /دانشگاه آزاد اسلامی / معدل 15

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • علوم پایه
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • SPSS
  60% Complete
  عنوان مدرک: کارگاه آموزشی SPSS

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • علوم پایه
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com