مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی تکنولوژی نرم افزار
  گرایش مهندسی نرم افزار /دانشگاه مهرایین / معدل 16

دانش تخصصی

 • مهندسی کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک: مهندسی نرم افزار
 • بازاریابی
  80% Complete
  عنوان مدرک: تجربی

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهندسی کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک: مهندسی نرم افزار
 • بازاریابی
  80% Complete
  عنوان مدرک: تجربی
https://.com