مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1393
  کارشناسی ارشد شیمی
  گرایش معدنی /دانشگاه ایلام / معدل 15.07

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۳ تا تیر ۱۳۹۴
  سریر ارتباط غرب
  کارمند دفتری

ابزار و نرم افزار

 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک: فنی و حرفه ای

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com