مختصری از من

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1393
  ثبت اختراع در زمينه پزشكي - بيو شيمي كسب مقام در جشنواره جوان خوارزمي ثبت پنج اظهار نامه ثبت اختراع شركت در كنفرانس بين المللي عمران و معماري استانبول تركيه تاليف كتاب آموزشي e-tabs (در حال چاپ) مشاور نماينده مجلس

افتخارات

 • 1393
  كسب گواهي نامه ثبت اختراع برتر
  كسب عنوان مخترع برتر كشور
  كسب مقام برتر جشنواره جوان خوارزمي
  داراي مدرك دوره تخصصي گجت هاي نفتي

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • خلاقیت و نوآوری
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com