مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1389
  کارشناسی ارشد ادبیات فارسی
  /دانشگاه علامه طباطبایی

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۸ تا فروردین ۱۳۹۲
  نیلوفر آبی
  منابع انسانی و آموزش/ مدیر داخلی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  تدریس خصوصی، تدریس دانشگاهی، ویراستاری، طراحی سوال
 • 1395

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • زبان و ادبیات فارسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی ارشد

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • زبان و ادبیات فارسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی ارشد
https://.com