مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش صنایع /دانشگاه گلپایگان / معدل 16.74

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۵ تا شهریور ۱۳۹۵
  تالار پذیرایی
  تشریفات/هتلداری و کترینگ/ مدیریت نیروی انسانی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  تدریسیار طرح ریزی واحدهای صنعتی، ارزیابی کار و زمان، کنترل پروژه و جبر خطی ،سال 92 تا 94

پروژه ها

 • 1392
  طرح ریزی واحدهای صنعتی در سردساز خودرو گلپایگان و تحلیل سیستم در شرکت باربری، ارزیابی کار و زمان در توری سازی محب
  عضواصلی

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • مجموعه office
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com