مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  فوق دیپلم کاردان حرفه ای امور فرهنگی
  گرایش روابط عمومی /دانشگاه علمی کاربردی واحد 34 / معدل 16

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۵
  انستیتو پاستور ایران
  سرپرست مهد کودک
 • بهمن ۱۳۸۵ تا هم اکنون
  انستیتو پاستور ایران
  مسئول دفتر/ مسئول دفتر

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرک از مجتمع فنی تهران

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com