مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1388 تا 1391
    کارشناسی مدیریت بازرگانی
    گرایش چندبخشی /دانشگاه پیام نور / معدل 16

علایق و فعالیت های داوطلبانه

  • علاقه به مدیریت گروه و کسب وکار را دارم
https://.com