مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1392 تا 1394
    کارشناسی برق
    گرایش مهندسي تكنولوژي الكترونيك /دانشگاه آزاد واحد شهرقدس
  • 1389 تا 1392
    فوق دیپلم برق
    گرایش الكترونيك /دانشگاه فني و حرفه اي دختران ساري
https://.com