مختصری از من

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  توزیع لوازم خانگی
  فروش ، حسابداری، مسئول دفتر و ...
 • مهر ۱۳۸۵ تا هم اکنون
  تولید لوازم خانگی
  عملیات و تولید/تعمیر و نگهداری/ مونتاژ

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • سیاست‌های تحقیق و توسعه
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • سیاست‌های تحقیق و توسعه
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com