مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1390 تا 1395
    دیپلم علوم تجربی
https://.com