مختصری از من

چندین سال سابقه حسابداری و آشنایی با نرم افزار های مختلف حسابداری از جمله نرم افزار های (پاتریس . محک . برلیان . هلو . سپیدار . همکاران سیستم ) و انجام امور مالیاتی .آشنایی کامل با آفیس.

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1391
  کارشناسی علوم اقتصادی
  گرایش نظری /دانشگاه پیام نور / معدل 14.72

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  آهن آلات
  مالی و حسابداری/ حسابدار
 • خرداد ۱۳۹۱ تا بهمن ۱۳۹۱
  صنایع غذایی صالحی پیمان
  سرپرست شیفت شب
 • اردیبهشت ۱۳۸۶ تا اسفند ۱۳۹۰
  شرکت پیمانکاری
  مالی و حسابداری/ حسابدار

  توضیحات: وسرپرست پروژه صبا بلوک c

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1391
  مقاله تورم و تاثیر آن بر اقتصاد ایران

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مسلط به icdl
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • 100% Complete
  عنوان مدرک: آشنایی با نرم افزار های مختلف حسابداری از جمله (پاتریس.محک.برلیان.سپیدار.هلو.همکاران )
دانش تخصصی
 • مسلط به icdl
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com