مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1391 تا 1395
    کارشناسی لیسانس
    گرایش گرافیک /دانشگاه سوره / معدل 16

پیشینه شغلی

  • شهریور ۱۳۹۳ تا اردیبهشت ۱۳۹۵
    شرکت توسعه تجارت و فناوری آفشید
    مسئول دفتر/ مسئول دفتر
https://.com