مختصری از من

بسیار علاقه دارم رو رشته خودم خدمت کنم .

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا 1396
  کارشناسی ارشد عمران _عمران
  گرایش سازه /دانشگاه غیر انتفاعی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • گذراندن دوره های مدیرت پروژه
  60% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع فنی تهران
 • گذراندن دوره های hse
  60% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع فنی تهران

ابزار و نرم افزار

 • اتوکد
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدرک خانه عمران
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • گذراندن دوره های مدیرت پروژه
  60% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع فنی تهران
 • گذراندن دوره های hse
  60% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع فنی تهران
https://.com