مختصری از من

بسیار علاقه دارم رو رشته خودم خدمت کنم .

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا 1396
  کارشناسی ارشد عمران _عمران
  گرایش سازه /دانشگاه غیر انتفاعی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • Pass project management courses
  60% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع فنی تهران
 • HSE courses
  60% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع فنی تهران

ابزار و نرم افزار

 • Autocad
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدرک خانه عمران
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Graphisoft Archicad
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Plaxis
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • geostudio
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • STAAD.Pro
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Tekla Structures
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ETABS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • FLAC 3D
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Pass project management courses
  60% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع فنی تهران
 • HSE courses
  60% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع فنی تهران
https://.com