مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
  گرایش بین الملل /دانشگاه آزاد / معدل 17

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  استدلر
  خرید و تدارکات/زنجیره تامین/ مدیر لجستیک

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • بازرگانی بین الملل
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی ارشد بازرگانی بین الملل

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • بازرگانی بین الملل
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی ارشد بازرگانی بین الملل
https://.com