مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1385 تا 1388
  کارشناسی حسابداری
  /دانشگاه صنایع ایران -قزوین

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۳ تا اسفند ۱۳۹۴
  شرکت هلال سبز صنعت
  مالی و حسابداری/ مدیرمالی
 • شهریور ۱۳۹۲ تا اردیبهشت ۱۳۹۳
  شرکت بیات
  مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار/ حسابدار و مدیر داخلی
 • اردیبهشت ۱۳۸۹ تا شهریور ۱۳۹۲
  شرکت هلال سبز صنعت
  مالی و حسابداری/ حسابدار و مدیر مالی

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • تنظیم اسناد حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی، ارزش افزوده،املاک
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه و تنظیم گزارشات فصلی خرید و فروش
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه و تنظیم لیست بیمه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تحریر دفاتر قانونی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کلیه امور مالی و مالیاتی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ارتباط مستقیم با دارایی ،بیمه و سایر ادارات مربوطه
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار هلو
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مبنا
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار حسابیار
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار سپیدار
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار رافع
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالی همکاران سیستم
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تنظیم اسناد حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی، ارزش افزوده،املاک
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه و تنظیم گزارشات فصلی خرید و فروش
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه و تنظیم لیست بیمه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تحریر دفاتر قانونی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کلیه امور مالی و مالیاتی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ارتباط مستقیم با دارایی ،بیمه و سایر ادارات مربوطه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com