مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1386 تا 1390
    کارشناسی مهندسی شیمی
    گرایش صنایع گاز /دانشگاه دانشگاه ازاد اسلامی / معدل 14.94
https://.com