مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1393
  کارشناسی مدیریت خدمات
  گرایش پستی /دانشگاه علمی و کاربردی / معدل 17.78
 • 1376 تا 1380
  کارشناسی مهندس کشاورزی-
  گرایش تولیدات گیاهی /دانشگاه ازاد اسلامی کرج / معدل 14.78

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۱ تا هم اکنون
  شرکت پست - اداره کل پست استان تهران و تجزیه مبادلات کشور
  مالی و حسابداری/ کارشناس اداره برنامه ریزی و اعتبارات

  توضیحات: نجام کلیه امور مرتبط در مباحث اعتبارات طرح های ملی و عمرانی ، جاری 8 هشت منطقه استان تهران
  تنظیم و ارائه پیش بینی اعتبارات مورد نیاز مناطق هشت گانه استان تهران به مبادی ذیربط
  و سایر...

 • مهر ۱۳۸۸ تا مرداد ۱۳۹۱
  شرکت پست - منطقه 11
  مالی و حسابداری/ رئیس اداره امور اداری
 • شهریور ۱۳۸۴ تا تیر ۱۳۹۱
  شرکت پست - منطقه 11
  مالی و حسابداری/ کارشناس آموزش و مدرس دوره های تخصصی
 • خرداد ۱۳۸۴ تا مهر ۱۳۸۸
  شرکت پست - منطقه 11
  مالی و حسابداری/ کارشناس آمار و بودجه
 • خرداد ۱۳۸۴ تا اسفند ۱۳۸۹
  شرکت پست منطقه 11
  مالی و حسابداری/ عضو کمیته بازاریابی و bsc
 • دی ۱۳۸۲ تا خرداد ۱۳۸۴
  شرکت ملی پست
  کارشناس

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1390
  تدریس دوره های پستی - بررسی و ارائه عوامل تاثیر گذار در فرآیند توزیع مرسولات در مناطق پستی تهران -

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • کارشناس امور اداری
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • اصول برنامه ریزی و کنترل بودجه
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • امار
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • اموزش دوره های مرتبط و تخصصی شرکت ملی پست
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • اکسل
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار پاور پوینت
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار بودجه و امار شرکت پست
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کارشناس امور اداری
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • اصول برنامه ریزی و کنترل بودجه
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • امار
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • اموزش دوره های مرتبط و تخصصی شرکت ملی پست
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com