مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1388
  کارشناسی ارشد كارشناس ارشد
  گرایش مديريت /دانشگاه كار قزوين / معدل 18.21
 • 1381 تا 1386
  کارشناسی كارشناس مهندسي صنايع
  گرایش ايمني صنعتي /دانشگاه دانشگاه علم و صنعت ايران تهران / معدل 13.75

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۹۱ تا هم اکنون
  هلدينگ GBG - شركت گلستان
  منابع انسانی و آموزش/ سرپرست ارشد منابع انساني

  توضیحات: مدت همكاري: از 11/91 تاكنون
  شرح فعالیت ها:
   تدوين كتابچه استراتژيك واحد منابع انساني
   تدوين طرح رتبه‌بندي مشاغل
   تدوين طرح رتبه‌بندي كاركنان
   اصلاح نظام حقوق و دستمزد كاركنان
   تدوين و بهبود چارت و ساختار سازماني
   اجراي مصاحبه و پنل‌هاي استخدامي
   طرح كلينيك شغلي
   اجراي پروژه‌هاي سازماني از جمله بازاريابي منابع انساني، رفاهي-انگيزشي كاركنان، خلاقيت، طراحي دوره‌هاي Role Play جهت مديران ارشد سازمان و ...
   پيشنهاد طرح اجرايي آكادمي فروش
   ارزيابي عملكرد ساليانه كاركنان (ارزيابي 360 درجه و ...)
   تدوين دستورالعمل‌هاي سازماني (مرتبط با جذب و استخدام، رتبه‌بندي كاركنان، مزاياي انگيزشي و رفاهي كاركنان، كلينيك شغلي، و ...)
   تدوين شاخص‌هاي عملكردي سازماني
   مسئول كلوپ‌هاي علمي- رفاهي كاركنان
   پيشنهاد و ايجاد پورتال سازماني واحد منابع انساني

 • بهمن ۱۳۹۰ تا اردیبهشت ۱۳۹۱
  شركت فولمن صنعت
  مهندسی صنایع/ كارشناس برنامه ریزی و کنترل تولید در گروه صنعتی فولمن

  توضیحات: شرح فعالیت ها:
   برنامه ریزی سالیانه تولید با استفاده از نرم افزارهای EXCEL,ACCESS
   کنترل موجودی انبار و تهیه درخواست های خرید سازمان
   تحلیل عملکردی واحدهای کسب و کار شرکت (واحد تولید، فروش، خرید)
   تهیه گزارشات مدیریتی عملکرد سازمانی
   زمان سنجی خط تولید محصول جدید LBS
   بازنگری و تدوین روش های اجرایی واحد تولید

 • فروردین ۱۳۸۹ تا شهریور ۱۳۹۰
  توف نورد
  مهندسی صنایع/ كارشناس پروژه در شركت توف نورد ايران-آلمان(واحد پروژه‌هاي بهبود عملكرد)

  توضیحات: فعالیت در پروژه های به شرح زیر:
   تدوين اظهارنامه پتروشيمي بندر امام (اظهارنامه براي جايزه ملي کیفیت و بهره وری پتروشيمي) بر اساس مدل تعالی سازمانی EFQM
   تدوین اظهارنامه شرکت نفت فلات قاره بر اساس مدل تعالی سازمانی EFQM
   تدوین اظهارنامه پتروشیمی پازارگاد بر اساس مدل تعالی سازمانی EFQM
   تدوين اظهارنامه قالبهاي صنعتي ايران خودرو (اظهارنامه براي جايزه ملي کیفیت و بهره وری-داخلي) بر اساس مدل تعالی سازمانی EFQM
   مديريت ريسك در شركت توف نورد و تدوین روش های اجرایی مربوطه
   برنامه‌ريزي استراتژيك در شركت توف نورد
   برنامه‌ريزي استراتژيك در سازمان صدا و سیما- در پروژه انتشار پلتفرمهای زمینی- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
   ارائه مدل سرآمدي مديريت انرژي
   بازاريابي دوره هاي تعالي سازمانيEFQM- در صنعت نفت، گاز و پتروشيمي
   تدوین بسته های آموزشی دوره تعالی سازمانی جهت دوره های آموزشی تعالی

 • بهمن ۱۳۸۸ تا تیر ۱۳۹۱
  دانشگاه شهيد بهشتي
  مدرس

  توضیحات: شرح فعالیت ها:
   تدریس دروس برنامه نویسی کامپیوتر و کاربرد کامپیوتر به دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی ایمنی صنعتی، بهداشت حرفه ای و محیط زیست
   تدریس نرم افزارهای EPANET, LINGO,LINDO,EXCEL,WORD,POWER POINT

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1392
  تالیف و مقالات علمی  تالیف کتاب راهنمای زبان تخصصی مهندسی صنایع- ایمنی صنعتی، انتشارات علم و دانش 1388 مقالات علمی 1. Challenges of Knowledge Management Implementation, 2nd Iranian Conference on Innovation Management, creativity science, Innovation and TRIZ Institute of Iran, 11 July, 2009 2. Environmental Challenges of Knowledge Management -Case study in Iranian Banks, First National Conference of BUSINESS PROCESS MANAGEMENT in Iran, Tehran Univesrsity of Iran, 11 December, 2009 3. Presenting a model and algorithm for Improvement of Knowledge Management Process- Case study in EN Bank of Iran, Science and Technology Journal of Department of Economic and administrative Affairs of Ferdowsi Mashhad, Number Three - the second half of 2010 4. Modeling of capacitated Single Allocation Hub Location Problems with n-hub center, Journal of scientific and Industrial Research (JSIR), Vol. 70. January 2011, pp.20-24 5.Iranian Students and Entrepreneurs' Migration to Malaysia, The First Iranian International Conference of Management, Futurism, Entrepreneurship and industry in Higher Education, by Iranian Higher Education Association, 17-18 May, 2011, Santander, Iran 6. Introducing a Systematic Method for Designing Literature Map in Interdisciplinary Researches: A Case Study on Entrepreneurs’ Migration, 2011, European Journal of Scientific Research, Vol. 56, No. 1, pp. 6-11 7. The Role of Organizational Infrastructures in Sharing Implicit Knowledge A Case Study in Tehran University, Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 5(10): 1044-1050, 2011 ISSN 1991-8178 8.Customer Knowledge Management–Oriented Benchmarking based on AHP Technique: Case Study in Two Shopping Centers in Iran, Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 5(10): 1074-1080, 2011 ISSN 1991-8178 9. Suggested Framework of Future-Oriented Thinking, World Applied Sciences Journal 14 (5): 693-697, 2011 ISSN 1818-4952 IDOSI Publications, 2011 10. Teaching Financial Literacy to Entrepreneurs for Sustainable Development, International Conference on Sustainable Development 2011 in Malaysia, December 5-7, 2011 11. كلينيك شغلي، مجله كيفيت و بهره‌وري، زمستان 1392

پروژه ها

 • 1389
  جايزه تعالي EFQM
  كارشناس پروژه

  توضیحات: در پتروشيمي هاي بندرامام -جم- بيمه

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • آفیس
  80% Complete
  عنوان مدرک: -

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: -
https://.com