مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1393
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آموزشکده عالی سما تهران -آموزشکده زرندیه / معدل 17

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۸۸ تا اسفند ۱۳۹۳
  شرکت روژان رایان
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ خدمات کامپیوتر + تایپ

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • تایپ فارسی و انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • فتوشاپ _ corle
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تایپ فارسی و انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com