مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1392
  کارشناسی علوم اجتماعی
  /دانشگاه پیام نور / معدل 14.9

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  اداره بهزیستی شهرستان بیجار
  مددکار توانبخشی _تکنسین فیزیوتراپی_کارشناس مناسب سازی محیط زندگی معلولان

  توضیحات: مددکاری پرونده های توانخواهان بینایی_شنوایی_ضایعه نخائی_پرونده های نگهداری از سالمندان و....

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • ورزشی,فرهنگی ,اجتماعی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • توانای کار کردن با اتوماسیون اداری
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • گواهی پایان دوره ICDL
  60% Complete
  عنوان مدرک: ICDL
دانش تخصصی
 • توانای کار کردن با اتوماسیون اداری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com