مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  کارشناسی ارشد مهندسی برق
  گرایش الکترونیک /دانشگاه خواجه نصیر / معدل 18.1
 • 1385 تا 1389
  کارشناسی مهندسی برق
  گرایش الکترونیک /دانشگاه آزاد واحد لاهیجان / معدل 17.96

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  شرکت تحقیقاتی آزمون کیفیت
  سخت افزار و شبکه/ کارشناس مسئول

  توضیحات: همکاری در پروژه خرید خدمات فنی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان کارشناس مسئول استان تهران. نظارت بر فعالیت شرکت های دارای پروانه از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

 • اردیبهشت ۱۳۹۴ تا اسفند ۱۳۹۴
  شرکت تحقیقاتی آزمون کیفیت
  سخت افزار و شبکه/ کارشناس فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوویی

  توضیحات: همکاری در پروژه خرید خدمات فنی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان کارشناس فناوری و نظارت بر عملکرد شرکت های حوزه فناوری اطلاعات شامل ISP، ISDP، PAP، SAP و ....
  آشنایی با تکنولوژی VSAT
  آشنایی با شبکه مخابرات و زیرساخت ایران

سوابق آموزشی پژوهشی

 • ارائه مقاله در بیست و دومین کنفرانس مهندسی برق ایران با عنوان " افزایش گذردهی و استفاده ی مجدد از فضا در شبکه های موردی از طریق کنترل توان سیگنالینگ"

پروژه ها

 • پروژه خرید خدمات فنی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوویی
  کارشناس حوزه فناوری

  توضیحات: نظارت بر شرکت های حوزه فناوری در استان تهران

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • پیکربندی و عیب یابی شبکه های کامپیوتری
  100% Complete
  عنوان مدرک: CCNP
 • VSAT
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • C/C++
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Telecommunications systems (سیستمهای مخابراتی)
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Linux
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • CCNA
  100% Complete
  عنوان مدرک: CCNA
 • CCNP
  100% Complete
  عنوان مدرک: CCNP
 • ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • voip
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • VMware ESX
  80% Complete
  عنوان مدرک: VMware VCP6

ابزار و نرم افزار

 • Matlab
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • network simulator - NS2
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • پیکربندی و عیب یابی شبکه های کامپیوتری
  100% Complete
  عنوان مدرک: CCNP
 • VSAT
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • C/C++
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Telecommunications systems (سیستمهای مخابراتی)
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Linux
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • CCNA
  100% Complete
  عنوان مدرک: CCNA
 • CCNP
  100% Complete
  عنوان مدرک: CCNP
 • ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • voip
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • VMware ESX
  80% Complete
  عنوان مدرک: VMware VCP6
https://.com