مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  فوق دیپلم کامپیوتر
  گرایش نره افزار /دانشگاه فنی دخترانه قم / معدل 18.17

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  پست بانک
  مسئول دفتر/ صدوراحضارنامه

ابزار و نرم افزار

 • photoshap
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com