مختصری از من

چند ویژگی مثبت من که میتواند در پیشبرد اهداف سازمانی شما مفید باشد، روحیه کارتیمی و ریزبینی و دقت من است. در حال افزایش مهارت زبان انگلیسی و فراگیری مهارت های تخصصی هستم.

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1393
  کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات
  /دانشگاه ملی سیستان و بلوچستان / معدل 15.12

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: 7ترم در آموزشگاه زبان رازی و مطالعه شخصی
https://.com