مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  فوق دیپلم مکانیک
  گرایش جوشکاری /دانشگاه بم / معدل 16

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • علاقه بسیار به ورزش فوتبال و دارای عناوین قهرمانی در این زمینه

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • سیستم های بازرسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: بازرسی جوش CWI
 • بازرسی جوش NDT Level II
  80% Complete
  عنوان مدرک: PT
 • بازرسی جوش NDT Level II
  80% Complete
  عنوان مدرک: VT
 • بازرسی جوش NDT Level II
  80% Complete
  عنوان مدرک: MT
 • بازرسی جوش NDT Level II
  80% Complete
  عنوان مدرک: RTI

ابزار و نرم افزار

 • AutoCAD
  60% Complete
  عنوان مدرک: دروس دانشگاه
دانش تخصصی
 • سیستم های بازرسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: بازرسی جوش CWI
 • بازرسی جوش NDT Level II
  80% Complete
  عنوان مدرک: PT
 • بازرسی جوش NDT Level II
  80% Complete
  عنوان مدرک: VT
 • بازرسی جوش NDT Level II
  80% Complete
  عنوان مدرک: MT
 • بازرسی جوش NDT Level II
  80% Complete
  عنوان مدرک: RTI
https://.com