مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی مکانیک
  گرایش مهندسی تکنولوژی جوشکاری /دانشگاه انقلاب اسلامی / معدل 15

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  شرکت رویین پاد
  بازرسی سازه های فولادی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • سیستم های بازرسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: بازرسی جوش CWI
 • بازرسی جوش NDT Level II
  60% Complete
  عنوان مدرک: PT
 • بازرسی جوش NDT Level II
  60% Complete
  عنوان مدرک: VT
 • بازرسی جوش NDT Level II
  60% Complete
  عنوان مدرک: MT
 • بازرسی جوش NDT Level II
  80% Complete
  عنوان مدرک: RTI
 • HSE
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدرک ایمنی hse

ابزار و نرم افزار

 • AutoCAD
  60% Complete
  عنوان مدرک: دروس دانشگاه

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • سیستم های بازرسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: بازرسی جوش CWI
 • بازرسی جوش NDT Level II
  60% Complete
  عنوان مدرک: PT
 • بازرسی جوش NDT Level II
  60% Complete
  عنوان مدرک: VT
 • بازرسی جوش NDT Level II
  60% Complete
  عنوان مدرک: MT
 • بازرسی جوش NDT Level II
  80% Complete
  عنوان مدرک: RTI
 • HSE
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدرک ایمنی hse
https://.com