مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1393
  کارشناسی هنر
  گرایش نقاشی /دانشگاه فردوسی / معدل 17.72

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  همکاری با شرکت هنر امروز به مدت دو سال در مشهد.شرکت در جشنواره عکس رشد و پذیرفته شدن اثر.نمایشگاه انفرادی با موضوع جنگ و جنگل.شرکت در نمایشگاه نقاشی هنرمندان نیشابور و پذیرفته شدن اثر

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • Graphic Design (طراحی گرافیک)
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Photoshop
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Graphic Design (طراحی گرافیک)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com