مختصری از من

فردی بسیار منظم با پشتکار بالا در انجام امور محوله
دارای تعهد خدمتی بسیار بالا

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1395
  کارشناسی برق
  گرایش قدرت /دانشگاه بوعلی سینا / معدل 14

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • رانندگی
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه
 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • PLC
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • رانندگی
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه
 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com