مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی حسابداری
  /دانشگاه موسسه آموزش عالی غزالی
 • 1388 تا 1390
  کارشناسی حسابداری
  گرایش کاردانی /دانشگاه موسسه آموزش عالی تاکستان

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۵ تا بهمن ۱۳۹۵
  شرکت تجهیزات پزشکی
  مالی و حسابداری/ شرکت تجهیزات پزشکی
 • مهر ۱۳۹۳ تا مهر ۱۳۹۵
  شرکت قطعات لپ تاپ
  مالی و حسابداری/ شرکت قطعات لپ تاپ
 • فروردین ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۳
  درمانگاه
  مالی و حسابداری/ درمانگاه

دانش تخصصی

 • نرم افزار شایگان
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار آسان
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار هلو
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • نرم افزار شایگان
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار آسان
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار هلو
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com