مختصری از من

بعنوان شخصی که از روی علاقه در زمینه مدیریت آموزشی تحصیل می کنم بسیار علاقه مند هستم تا میزان تخصص و انگیزه قوی خود را با تیم در حال توسعه شما به اشتراک بگذارم. چند ویژگی بارز بنده که می تواند در پیشبرد اهداف سازمانی شما مفید باشد روحیه بالای کار تیمی، سخت کوشی و تعهد بنده است و عامل مهمی که توان مضاعفی در این زمینه به حقیر می دهد علاقه مندی من به حوزه آموزش و پرورش است.

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی علوم تربیتی
  گرایش مدیریت آموزشی /دانشگاه سیستان و بلوچستان / معدل 15

پروژه ها

 • 1395
  هدف شناسی در مدیریت
 • 1395
  رابطه فرهنگ سازمانی با عدالت سازمانی در میان کارکنان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تهران
 • 1395
  مدیریت تعارض

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مدیریت آموزشی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • شعر و ادبیات
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • قرآن و مسائل دینی و مذهبی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • کشاورزی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدیریت آموزشی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • شعر و ادبیات
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • قرآن و مسائل دینی و مذهبی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • کشاورزی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com