مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1386 تا 1393
    کارشناسی مهندسي كامپيوتر
    گرایش نرم افزار /دانشگاه رودهن
https://.com