مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
  /دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات / معدل 16.75
 • 1388 تا 1391
  کارشناسی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
  /دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب / معدل 17.39

پیشینه شغلی

 • آذر ۱۳۹۴ تا اسفند ۰
  شرکت ارتباطات مبین نت
  منابع انسانی و آموزش/ کارشناس ارشد برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی
 • اردیبهشت ۱۳۹۳ تا آبان ۱۳۹۴
  شرکت ارتباطات مبین نت
  منابع انسانی و آموزش/ کارشناس آموزش
 • مهر ۱۳۸۹ تا بهمن -۱
  شرکت بازرگانی مهرگان نیرو گزین
  منابع انسانی و آموزش/ کارشناس آموزش
 • تیر ۱۳۸۹ تا اسفند ۰
  موسسه آموزش عالی آزاد ابن یمین
  مشاوره تخصصی مقطع ارشد رشته های روانشناسی و مشاوره

سوابق آموزشی پژوهشی

 • مقاله: بررسی دیدگاه دانشجویان از آموزش مبتنی بر تلفن همراه (M-Learning) به عنوان پارادایمی نو در مراکز آموزش عالی همایش ملی آموزش/ دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی/ سخنرانی
 • paper:Learning on the move: the use of mobile technology to support learning for university students International Conference on Education and Educational Psychology /Istanbul–Turkey/ORAL
 • مقاله: ارزشیابی عملکرد سازمانی با استفاده از الگوی Cipp همایش منطقه ای ارزشیابی و مهندسی مجدد در مدیریت آموزشی در هزاره سوم/ دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب/ سخنرانی
 • مقاله: ارزشیابی متغیرهای سازمانی مژثر بر بهره وری و ارائه الگویی جهت برآورد بهره وری مدیران مدارس متوسط همایش منطقه ای ارزشیابی و مهندسی مجدد در مدیریت آموزشی در هزاره سوم/ دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب/ سخنرانی
 • همایش: سومین همایش ملی آسیب شناسی آموزش سازمانی
 • همایش: چهارمین همایش ملی آموزش
 • همایش: اولین همایش علمی علوم تربیتی ایران
 • همایش: پنجمین همایش ارزیابی کیفیت در نظام آموزشی
 • همایش: پنجمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین¬المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی
 • همایش: دهمین همایش مطالعات برنامه درسی ایران
 • همایش: سومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی و مهندسی و مدیریت نوآوری ایران

پروژه ها

 • M-LEARNING
  همکار استاد

افتخارات

 • تقدیرنامه از مدیرعامل شرکت ارتباطات مبین نت در سمت کارشناس آموزش
 • پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب سال 1391
 • دانشجو ممتاز دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
 • دبیر اجرایی همایش ارزشیابی و مهندسی مجدد در مدیریت آموزشی در هزاره سوم
 • مدیر مسئول نشریه دانشجویی آموزش و یادگیری قرن 21

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • شنا و تنیس روی میز
 • همکاری با نشریات فرهنگی و آموزشی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مصاحبه استخدامی
  60% Complete
  عنوان مدرک: موسسه آموزش عالی آزاد بهار
 • مدیریت عملکرد
  60% Complete
  عنوان مدرک: رایان راهبرد چابک
 • مدیریت سرمایه های دانشی سازمان
  60% Complete
  عنوان مدرک: دفتر ارزیابی و هدایت سازمان های دانش محور ( MAKE)
 • اصول و فنون مذاکره
  60% Complete
  عنوان مدرک: آموزش شرکت ارتباطات مبین نت
 • تربیت ارزیاب مدل تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی
  60% Complete
  عنوان مدرک: انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی
 • آشنایی با مدل تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی
  20% Complete
  عنوان مدرک: انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی
 • MINI MBA HR
  60% Complete
  عنوان مدرک: موسسه آموزش عالی آزاد بهار
 • سمینار الزامات مدل شایستگی در فرآیند نیازسنجی و برنامه ریزی آموزشی
  60% Complete
  عنوان مدرک: موسسه ره آوران آفاق صنعت
 • سمینار استاندارد بین المللی ISO29990
  20% Complete
  عنوان مدرک: موسسه ره آوران آفاق صنعت
 • نرم افزار آماری SPSS
  60% Complete
  عنوان مدرک: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
 • پژوهش در علوم انسانی
  100% Complete
  عنوان مدرک: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
 • سبک یادگیری
  60% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاه شهید بهشتی
 • مدیریت دانش
  60% Complete
  عنوان مدرک: پالایش نفت تهران
 • شناسایی الگوهای رفتاری بر اساس مدل DISC
  60% Complete
  عنوان مدرک: آفاق صنعت

ابزار و نرم افزار

 • مدرک ICDL
  60% Complete
  عنوان مدرک: جهاد دانشگاهی تهران

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مصاحبه استخدامی
  60% Complete
  عنوان مدرک: موسسه آموزش عالی آزاد بهار
 • مدیریت عملکرد
  60% Complete
  عنوان مدرک: رایان راهبرد چابک
 • مدیریت سرمایه های دانشی سازمان
  60% Complete
  عنوان مدرک: دفتر ارزیابی و هدایت سازمان های دانش محور ( MAKE)
 • اصول و فنون مذاکره
  60% Complete
  عنوان مدرک: آموزش شرکت ارتباطات مبین نت
 • تربیت ارزیاب مدل تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی
  60% Complete
  عنوان مدرک: انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی
 • آشنایی با مدل تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی
  20% Complete
  عنوان مدرک: انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی
 • MINI MBA HR
  60% Complete
  عنوان مدرک: موسسه آموزش عالی آزاد بهار
 • سمینار الزامات مدل شایستگی در فرآیند نیازسنجی و برنامه ریزی آموزشی
  60% Complete
  عنوان مدرک: موسسه ره آوران آفاق صنعت
 • سمینار استاندارد بین المللی ISO29990
  20% Complete
  عنوان مدرک: موسسه ره آوران آفاق صنعت
 • نرم افزار آماری SPSS
  60% Complete
  عنوان مدرک: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
 • پژوهش در علوم انسانی
  100% Complete
  عنوان مدرک: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
 • سبک یادگیری
  60% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاه شهید بهشتی
 • مدیریت دانش
  60% Complete
  عنوان مدرک: پالایش نفت تهران
 • شناسایی الگوهای رفتاری بر اساس مدل DISC
  60% Complete
  عنوان مدرک: آفاق صنعت
https://.com