مختصری از من

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۹۴ تا آبان ۱۳۹۵
  شرکت اسنوا
  مالی و حسابداری/ فروشنده

  توضیحات: اینجانب بعنوان فروشنده و نماینده آموزش دیده بعنوان نماینده شرکت اسنوا در فروشگاه اتکا شهید فکوری واقع در میدان آزادی مشغول بکار بودم ولی به اینجانب پایین ترین حقوق و مزایای وزارت کار هم تعلق نمیگرفت

 • اسفند ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۴
  بنیاد تعاون ناجا
  مسئول حراست

  توضیحات: اینجانب بعنوان مسئول حراست در این مجموعه مشقول به خدمت بودم که بنا به اختلاس رخ داده از حقوق و مزایای پرسنل جلوگیری میشد که بنده با شکایت به بازرسی حقوق و سنوات خود را دریافت و از کار استعفا دادم

 • بهمن ۱۳۹۰ تا اسفند ۱۳۹۲
  شرکت سایپا مرکزی
  مالی و حسابداری/ فروشنده

  توضیحات: اینجانب به مدت دوسال در این شرکت بطور قراردادی مشغول بکار بودم که با تعویض مدیریت جدید تمام نیروهای قراردادی از کار برکنار شدند در زمان شروع تحریمات

 • اردیبهشت ۱۳۸۶ تا دی ۱۳۹۰
  انتشارات بین المللی جنگل
  کارمند

  توضیحات: اینجانب بعنوان نیروی واحد چاپ و رایت لوح های آموزشی زبان مشغول بکار بودم که بخاطر استخدام در شرکت سایپا مجبور به انصراف از کار شدم

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • ترکی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com