مختصری از من

بنده مهندسی سخت کوش با انگیزه ی فراوان و دارای روحیه بالا در مورد کار تیمی می باشم

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی برق
  گرایش قدرت /دانشگاه علم و صنعت / معدل 15

دانش تخصصی

 • سایزینگ CT و PT . حفاظت موتور الکتریکی
  80% Complete
  عنوان مدرک: حفاظت موتور و سایزینگ CT و PT از دانشگاه بهشتی

ابزار و نرم افزار

 • مسلط به نرم افزار SYMTCCو ETAP و Mtalab(Sim Power System)
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • سایزینگ CT و PT . حفاظت موتور الکتریکی
  80% Complete
  عنوان مدرک: حفاظت موتور و سایزینگ CT و PT از دانشگاه بهشتی
https://.com